ΞΕΝΕΚΟ ΑΞΚΕ

Ξενοδοχειακή Κτηματική Ανώνυμος Εταιρεία

 

Εδρα: Συγγρού 24, 11742 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ: 094011850 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΜΑΕ: 846/01Β/86/847

 

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως 2013

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως 2014

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως 2015

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως 2016

Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως 2017

 

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016